MobiFone | Đăng nhập

Khi nhà mạng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Khi nhà mạng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Để giải quyết bài toán chi phí của doanh nghiệp, nhiều giám đốc đã lên kế hoạch, tiết giảm tối đa những khoản chi không cần thiết, nhất là khoản "alo" của nhân viên. Thế nhưng, bên cạnh việc “tự thân vận động”, hiện giờ, đã có dịch vụ của nhà mạng hỗ trợ hiệu quả vấn đề này.

Xem thêm »
Copyright © 2014 VMS MobiFone. Supported by MobiFone Global